Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Робочі програми навчальних дисциплін (нормативні)

 • Академічне письмо
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
 • Іноземна мова професійного спрямування (англійська/ німецька/ французька)
 • Фізична культура і спорт
 • Правознавство
 • Ціннісні компетенції фахівця
 • Цивільна безпека
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Менеджмент
 • Комунікації в підприємницькій діяльності
 • Інфраструктура підприємницької діяльності
 • Основи біржової діяльності
 • Торговельна інфраструктура та форми торгівлі
 • Вступ до фаху
 • Корпоративна культура
 • Лідерство
 • Підприємництво
 • Тренінг «Техніка підготовки та проведення презентацій»
 • Економіка підприємства
 • Основи організації бізнесу
 • Економіка та організація торгівлі
 • Моніторинг діяльності підприємств та організацій
 • Брендинг
 • Бізнес-планування
 • Економічна діагностика підприємницької діяльності
 • Інструментарій обґрунтування бізнес-рішень
 • Організація та технологія біржової діяльності
 • Маркетингові комунікації
 • Інновації в бізнесі
 • Стратегія та розвиток бізнесу
 • Інформаційні та комунікаційні технології в бізнесі
 • Економіка та організація зовнішньоекономічної діяльності
 • Ризики підприємницької діяльності
 • Еко-бізнес© 2006-2023 Інформація про сайт