Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Робочі програми навчальних дисциплін (нормативні)

 • Академічне письмо
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
 • Іноземна мова професійного спрямування (англійська/ німецька/ французька)
 • Фізична культура і спорт
 • Правознавство
 • Ціннісні компетенції фахівця
 • Цивільна безпека
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Менеджмент
 • Комунікації в підприємницькій діяльності
 • Інфраструктура підприємницької діяльності
 • Основи біржової діяльності
 • Торговельна інфраструктура та форми торгівлі
 • Вступ до фаху
 • Корпоративна культура
 • Лідерство
 • Підприємництво
 • Тренінг «Техніка підготовки та проведення презентацій»
 • Економіка підприємства
 • Основи організації бізнесу
 • Економіка та організація торгівлі
 • Моніторинг діяльності підприємств та організацій
 • Брендинг
 • Бізнес-планування
 • Економічна діагностика підприємницької діяльності
 • Інструментарій обґрунтування бізнес-рішень
 • Організація та технологія біржової діяльності
 • Маркетингові комунікації
 • Інновації в бізнесі
 • Стратегія та розвиток бізнесу
 • Інформаційні та комунікаційні технології в бізнесі
 • Економіка та організація зовнішньоекономічної діяльності
 • Ризики підприємницької діяльності
 • Еко-бізнес
Для групи 076-20-1

1. Формування команди бізнес-проєкту Робоча програма  Силабус 
2. Ведення ділових переговорів Робоча програма Силабус
3. Екологічна економіка Робоча програма Силабус
4. Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі           Робоча програма Силабус
5. Екологічне підприємництво  Робоча програма Силабус
6. Рекрутинг  Робоча програма Силабус
7. Управління проектами Робоча програма Силабус
8. Методи прийняття управлінських рішень                             Робоча програма Силабус
9. Організація праці підприємця                    Робоча програма Силабус
10. Основи бізнесу та ліцензування  Робоча програма Силабус

Для групи 076-20ск-1

1. Start-up Робоча програма  Силабус 
2. Екаунтинг Робоча програма Силабус
3. Логістика Робоча програма Силабус
4. Інтернет-бізнес Робоча програма Силабус
5. Венчурний бізнес Робоча програма Силабус
6. Економіка  природокористування Робоча програма Силабус
7. Національні бізнес-культури Робоча програма Силабус
8. Економіка суспільного сектору Робоча програма Силабус
9. Внутрішній економічний механізм підприємства               Робоча програма Силабус
10. Економіка підприємства на ринку послуг Робоча програма Силабус
11. Кадрове забезпечення підприємницької діяльності        Робоча програма Силабус
12. Оцінка ризиків прогам в публічній сфері Робоча програма Силабус
13.  Управління змінами Робоча програма Силабус
© 2006-2022 Інформація про сайт