Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2019-2020 н.р.:

Нормативна частина:
Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

                                                                                                                                              Кредитів
1Проектування підприємницької діяльності   4 
2Методи оптимізації бізнесу   4
3Бізнес планування та створення стартапів   4
4Конкурентоспроможність бізнесу   4
5Управління бізнес-процесами   4
6Сучасні стандарти ведення бізнесу   4
7Економічна безпека підприємництва   4 
8Моделювання підприємницької діяльності   4 
9Соціальне підприємництво   4
10Технологія створення та ведення бізнесу  3,5
11Курсова робота з технології створення та ведення бізнесу  0,5
12Правове регулювання протидії злочинів в економічній сфері   4
13Конкурентоспроможність бізнесу   4
14Курсова робота з міжнародних стратегій економічного розвитку  0,5
15Оцінка ефективності розвитку бізнесу   4
16Планування ділового розвитку фірми   4
17Аналіз та оптимізація бізнес-процесів  3,5
18Курсова робота з аналізу та оптимізації бізнес-процесів підприємства  0,5
19Економіка бізнесу   4
20Стратегія і тактика міжнародних ділових переговорів   4
21Прикладний інструментарій реалізації товарного бренд-менеджменту   4
22Теорія публічного управління та адміністрування   4
23Стратегічний аналіз підприємницької діяльності  3,5  
24Курсова робота зі стратегічного аналізу підприємницької діяльності  0,5
25Діагностика та прогнозування розвитку бізнес-структур   4
26Міжнародні стратегії економічного розвитку  3,5
27Міжнародна торгівля   4
28Стратегічний брендинг у підприємницькій діяльності   4
29Управління іміджем підприємства  4
30Аналітичні методи оцінювання ризиків  4


Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2018-2019 н.р.:

Нормативна частина:
Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

                                                                                                                                              Кредитів 
1Конкурентоспроможність бізнесу  4
2Проектування підприємницької діяльності  4
3Моделювання підприємницької діяльності  4
4Технологія створення та ведення бізнесу 3,5 
5Конкурентоспроможність бізнесу  4
6Бізнес планування та створення стартапів  4
7Курсова робота з технології створення та ведення бізнесу 0,5
8Методи оптимізації бізнесу  4
9Планування ділового розвитку фірми  4
10Економіка бізнесу  4 
11Стратегічний аналіз підприємницької діяльності 3,5
12Управління бізнес-процесами  4
13Економічна безпека підприємництва  4
14Курсова робота зі стратегічного аналізу підприємницької діяльності 3,5
15Сучасні стандарти ведення бізнесу  4
16Курсова робота з міжнародних стратегій економічного розвитку 0,5
17Міжнародні стратегії економічного розвитку 3,5
18Прикладний інструментарій реалізації товарного бренд-менеджменту   4 
19Стратегія і тактика міжнародних ділових переговорів  4
20Аналіз та оптимізація бізнес-процесів 3,5
21Курсова робота з аналізу та оптимізації бізнес-процесів підприємства 0,5
22Соціальне підприємництво  4
23Правове регулювання протидії злочинів в економічній сфері   4
24Міжнародна торгівля  4
25Управління іміджем підприємства  4
26Оцінка ефективності розвитку бізнесу  4
27Аналітичні методи оцінювання ризиків  4
28Стратегічний брендинг у підприємницькій діяльності  4
29Теорія публічного управління та адміністрування  4
30Діагностика та прогнозування розвитку бізнес-структур  4Методичні рекомендації до написання магістерської роботи. Укладач: проф. Вагонова О.Г., проф. Прокопенко В.І., доц. Горпинич О.В.

Методичні рекомендації (Блок 1):
Методичні рекомендації (Блок 2):
Методичні рекомендації (Блок 3):
Методичні рекомендації (Блок 4):

© 2006-2019 Інформація про сайт