Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність кафедри 

   На кафедрі прикладної економіки, підприємництва та публічного управління послідовно проводиться підготовка кандидатів наук. За останні десять років захистили кандидатські дисертації: 
   за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами захистили кандидатські дисертації Кривошеєва А.О., Шаповал В.А., Іщенко М.І., Пілова Д.П., Кириченко А.В., Романюк Н.М., Касьяненко Л.В., Яцентюк С.В.
   за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорона навколишнього середовища – Кириченко О.О., Тимошенко Л.В., Терехов Є.В. (економічні науки); 
  за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копали - Череп А.Ю., Фененко В.І., Літвінов Ю.І.

  Працюють над докторськими дисертаціями доценти кафедрі Пілова Д.П.,  Шаповал В.А. та Терехов Є.В. Планом підвищення наукового рівня співробітників кафедри прикладної економіки передбачається захист 5 кандидатських дисертацій. 


Слайд1.JPG
Слайд2.JPG
Слайд3.JPG
Слайд4.JPG

   Наукова робота студентів. Здібні студенти, які добре навчаються, також залучаються до наукової роботи на випускній кафедрі . Наукова робота студентів дозволяє підвищити їх знання та більш ефективно проводити відбір до аспірантури. Магістри кафедри приймають активну участь у студентських науково-практичних конференціях НТУ "ДП" й інших ВНЗ.  


© 2006-2019 Інформація про сайт