Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


                                                                 Шановні КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ

ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції

«Публічне управління та адміністрування в сучасних умовах»,

що відбудеться 9 грудня 2021 року 

Пленарне засідання відбудеться 9 грудня о 10:00

Голова: проф. д.е.н. Вагонова Олександра Григорівна

Заступник голови: канд. з держ. упр. Петренко Оксана Станіславівна

Приєднатися до конференції Zoom::  


Ідентифікатор конференції: 490 576 7774

Пароль: 12345


Робота за секціями починаються о 11:00


Перший тематичний напрям

Головуючий за напрямом: доц. 

  • Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування
  • Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства
  • Сучасні комунікаційна політика у публічному управлінні
Програма виступів за першим напрямом

Посилання: Зустріч за першим тематичним напрямом відбудеться за тим же ідентифікатором.


Другий тематичний напрям

Головуючий за напрямом: доц. 

  • Сталий розвиток регіонів України
  • Взаємодія бізнесу та публічної влади, розвиток державно-приватного партнерства
Програма виступів за другим напрямом

Приєднатися до конференції Zoom за другим тематичним напрямом, робота якої розпочнеться об 11:00:Ідентифікатор конференції: 

Пароль: 1234Матеріали конференцій:

© 2006-2021 Інформація про сайт