Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ
«Публічне управління та адміністрування»


Навчальний план бакалаврів


ПРОГРАМА
державного фахового екзамену за ступенем бакалавр
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування


Критерії оцінювання результатів виконання програми державного фахового екзамену 
за ступенем бакалавр спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
1.  Українська мова Робоча програма  Силабус 
2.  Цивілізаційні процеси в українському суспільтві Робоча програма  Силабус
3.  Іноземна мова професійного спрямування
 (англійська/ німецька/ французька)
Робоча програма  Силабус
4.  Фізична культура і спорт Робоча програма  Силабус
5.  Правознавство Робоча програма  Силабус
6.  Ціннісні компетенції фахівця Робоча програма  Силабус
7.  Цивільна безпека Робоча програма  Силабус
8.  Економічна теорія Робоча програма  Силабус
9.  Соціологія Робоча програма  Силабус
10.  Основи публічного управління Робоча програма  Силабус
11.  Лідерство в публічній сфері Робоча програма  Силабус
12.  Ринкова інфраструктура Робоча програма  Силабус
13.  Вступ до фаху Робоча програма  Силабус
14.  Етика публічної діяльності Робоча програма  Силабус
15.  Інформаційні технології в публічному управлінні Робоча програма  Силабус
16.  Політологія Робоча програма  Силабус
17.  Менеджмент Робоча програма  Силабус
18.  Державне та регіональне управління Робоча програма  Силабус
19.  Регіональна економіка Робоча програма  Силабус
20.  Управління проектами та програмами в публічній сфері Робоча програма  Силабус
21.  Публічне адміністрування Робоча програма  Силабус
22.  Корпоративна культура в публічному управлінні Робоча програма  Силабус
23.  Сталий розвиток Робоча програма  Силабус
24.  Моніторинг діяльності підприємств та організацій Робоча програма  Силабус
25.  Управління персоналом Робоча програма  Силабус
26.  Муніципальне адміністрування Робоча програма  Силабус
27.  Основи електронного урядування Робоча програма  Силабус
28.  Діагностика діяльності установ та організацій Робоча програма  Силабус
29.  Зв'язки з громадськістю та техніка проведення презентацій  Робоча програма  Силабус
30.  Державні фінанси і бюджетна політика Робоча програма  Силабус
31.  Державне управління інвестиційною політикою Робоча програма  Силабус
32.  Стратегічне планування в публічній сфері Робоча програма  Силабус
33.  Інновації в сфері публічного управління Робоча програма  Силабус
34.  Соціально-економічний розвиток громад Робоча програма  Силабус
35.  Екологічний менеджмент Робоча програма  Силабус
36.  Управління соціальною та екологічною безпекою Робоча програма  Силабус
37.   Підприємництво Робоча програма   Силабус
Вибіркові дисципліни за першим (бакалаврським рівнем) на 2023-2024 рр

Положення про проведення та робоча програма навчальної(ознайомлювальної) практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт