Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Перший рівень (бакалаврський)


Вибіркові дисципліни за першим (бакалаврським рівнем) на 2023/2024 навчальний рікДисципліни для 2 курсу (рік вступу - 2022)

1.  Аналіз даних та методи оптимізації
 в підприємницькій діяльності
Робоча програма Силабус
2. Ведення ділових переговорів
Робоча програма Силабус
3. Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі
Робоча програма Силабус
4. Організація праці підприємця
Робоча програма Силабус
5. Рекрутинг
Робоча програма Силабус
6. Основи бізнесу та ліцензування
Робоча програма Силабус
7. Екологічне підприємництво
Робоча програма Силабус
8. Управління проєктами
Робоча програма Силабус


Дисципліни для 3 курсу (рік вступу - 2021)

1.  Екаунтинг
Робоча програма Силабус
2. Інтернет-бізнес
Робоча програма Силабус
3. Венчурний бізнес
Робоча програма Силабус
4. Технічне регулювання бізнесу
Робоча програма Силабус
5. Внутрішній економічний механізм
Робоча програма Силабус
6. Управління бізнес-процесами в логістиці
Робоча програма Силабус
7. Стратегічні партнерства в бізнесі
Робоча програма Силабус
8. Національні бізнес-культури
Робоча програма Силабус
9. Управління змінами
Робоча програма Силабус
10.  Економіка зеленого бізнесу
Робоча програма Силабус
11. Оцінка ризиків програм в публічній сфері
Робоча програма Силабус
12. Економіка суспільного сектору
Робоча програма Силабус
13. Персональний брендинг та управління
діловим іміджом
Робоча програма Силабус
14. Соціально-психологічні основи ділового спілкування
Робоча програма Силабус
15. Організаційно-правові основи комплаєнс
бізнес-структур
Робоча програма Силабус
Дисципліни для 4 курсу (рік вступу - 2020)

1.  Управління нематеріальними активами бізнесу
Робоча програма Силабус
2. Експертна оцінка предметів антикваріату
 та колекціонування
Робоча програма Силабус
3. Економічна безпека
Робоча програма Силабус
4. Трансфер технологій
Робоча програма Силабус
5. Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів
об’єктів управління
Робоча програма Силабус
6. Особистий та професійний розвиток в бізнесі
Робоча програма Силабус
7. Бізнес-моделювання
Робоча програма Силабус
8. Бізнес-коучинг
Робоча програма Силабус
9. Ведення бізнесу в умовах сталого розвитку
Робоча програма Силабус
10.  Соціальна відповідальність бізнесу
Робоча програма Силабус
11. Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу  
Робоча програма Силабус
12. Управління персоналом в органах публічної влади
Робоча програма Силабус


Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills


                                  Дисципліна     

     Для 3 курсу


1.  Бізнес у соціальних мережах
Робоча програма Силабус
2. Психологія бізнесу
Робоча програма Силабус
3. Управління стартап-проєктами
Робоча програма Силабус
4. Управління діловими конфліктами
Робоча програма Силабус
5. Бізнес-проєкти економіки України в умовах війни
та в повоєнний період
Робоча програма Силабус

Для 4 курсу                  

1. Антикварний бізнес
Робоча програма Силабус
2. Зв'язки з громадськістю в бізнесі
Робоча програма Силабус
3. Політичний PR
Робоча програма Силабус
4. Повоєнна економіка України - інноваційно-
інвестиційний проєкт розвитку                                       
Робоча програма Силабус


© 2006-2023 Інформація про сайт