Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова діяльність кафедри 

На кафедрі прикладної економіки, підприємництва та публічного управління послідовно проводиться підготовка кандидатів наук. За останні десять років захистили кандидатські дисертації: 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами захистили кандидатські дисертації Кривошеєва А.О., Шаповал В.А., Іщенко М.І., Пілова Д.П., Кириченко А.В., Романюк Н.М., Касьяненко Л.В., Яцентюк С.В.

за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування і охорона навколишнього середовища – Кириченко О.О., Тимошенко Л.В., Терехов Є.В. (економічні науки); 

за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копали - Череп А.Ю., Фененко В.І., Літвінов Ю.І.

Працюють над докторськими дисертаціями доценти кафедрі Пілова Д.П.,  Шаповал В.А. та Терехов Є.В. Планом підвищення наукового рівня співробітників кафедри передбачається захист 5 кандидатських дисертацій. 


Слайд1.JPG
      Наразі на кафедрі викладачі та студенти виконують науково-дослідницьку
 роботу ЕФ-143 "Економічні та управлінські засади підвищення спроможності
територіальних громад як інтегрованого результату діяльності суб'єктів
публічної сфери та підприємництва.
Слайд2.JPG
Слайд3.JPG
Слайд4.JPG

   Наукова робота студентів. Здібні студенти, які добре навчаються, також залучаються до наукової роботи на випускній кафедрі . Наукова робота студентів дозволяє підвищити їх знання та більш ефективно проводити відбір до аспірантури. Магістри кафедри приймають активну участь у студентських науково-практичних конференціях НТУ "ДП" й інших ВНЗ.  


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт