Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2022-2023 н.р. 
(методичні рекомендації розміщенні на платформі moodle у відповідності до освітніх компонентів освітньої програми)


Обов'язкова частина:


© 2006-2023 Інформація про сайт