Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2022-2023 н.р. 
(методичні рекомендації розміщенні на платформі moodle у відповідності до освітніх компонентів освітньої програми)


Робочі програми навчальних дисциплін (нормативні)

   5 КУРС  
 
Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька) Робоча програма Силабус
Антикризове управління бізнесом Робоча програма Силабус
Управління інноваційними проектами  Робоча програма Силабус
Формування і розвиток професійних компетентностей персоналу Робоча програма Силабус
Стратегічний аналіз та планування Робоча програма Силабус
Курсова робота зі стратегічного аналізу та планування Робоча програма Силабус
Інформаційні технології в управлінні Робоча програма Силабус
Оцінка ефективності бізнесу Робоча програма Силабус
Методи та технології торгівлі Робоча програма Силабус
Формування відносин бізнесу з державними структурами Робоча програма Силабус Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт