Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ
«Публічне управління та адміністрування»


Навчальний план бакалаврів


ПРОГРАМА
державного фахового екзамену за ступенем бакалавр
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування


Критерії оцінювання результатів виконання програми державного фахового екзамену 
за ступенем бакалавр спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
1. Українська моваРобоча програма Силабус 
2. Цивілізаційні процеси в українському суспільтвіРобоча програма Силабус
3. Іноземна мова професійного спрямування
 (англійська/ німецька/ французька)
Робоча програма Силабус
4. Фізична культура і спортРобоча програма Силабус
5. ПравознавствоРобоча програма Силабус
6. Ціннісні компетенції фахівцяРобоча програма Силабус
7. Цивільна безпекаРобоча програма Силабус
8. Економічна теоріяРобоча програма Силабус
9. СоціологіяРобоча програма Силабус
10. Основи публічного управлінняРобоча програма Силабус
11. Лідерство в публічній сферіРобоча програма Силабус
12. Ринкова інфраструктураРобоча програма Силабус
13. Вступ до фахуРобоча програма Силабус
14. Етика публічної діяльностіРобоча програма Силабус
15. Інформаційні технології в публічному управлінніРобоча програма Силабус
16. ПолітологіяРобоча програма Силабус
17. МенеджментРобоча програма Силабус
18. Державне та регіональне управлінняРобоча програма Силабус
19. Регіональна економікаРобоча програма Силабус
20. Управління проектами та програмами в публічній сферіРобоча програма Силабус
21. Публічне адмініструванняРобоча програма Силабус
22. Корпоративна культура в публічному управлінніРобоча програма Силабус
23. Сталий розвитокРобоча програма Силабус
24. Моніторинг діяльності підприємств та організаційРобоча програма Силабус
25. Управління персоналомРобоча програма Силабус
26. Муніципальне адмініструванняРобоча програма Силабус
27. Основи електронного урядуванняРобоча програма Силабус
28. Діагностика діяльності установ та організаційРобоча програма Силабус
29. Зв'язки з громадськістю та техніка проведення презентацій Робоча програма Силабус
30. Державні фінанси і бюджетна політикаРобоча програма Силабус
31. Державне управління інвестиційною політикоюРобоча програма Силабус
32. Стратегічне планування в публічній сферіРобоча програма Силабус
33. Інновації в сфері публічного управлінняРобоча програма Силабус
34. Соціально-економічний розвиток громадРобоча програма Силабус
35. Екологічний менеджментРобоча програма Силабус
36. Управління соціальною та екологічною безпекоюРобоча програма Силабус
37.  ПідприємництвоРобоча програма  Силабус
Вибіркові дисципліни за першим (бакалаврським рівнем) на 2021-2022 рр


Для групи 281-20-1

1. Формування команди бізнес-проєкту Робоча програма  Силабус 
2. Ведення ділових переговорів Робоча програма Силабус
3. Екологічна економіка Робоча програма Силабус
4. Економічна оцінка земельних ресурсів та ринок землі           Робоча програма Силабус
5. Екологічне підприємництво  Робоча програма Силабус
6. Рекрутинг  Робоча програма Силабус
7. Управління проектами Робоча програма Силабус
8. Методи прийняття управлінських рішень                             Робоча програма Силабус
9. Організація праці підприємця                    Робоча програма Силабус
10. Основи бізнесу та ліцензування  Робоча програма Силабус

Для групи 281-20ск-1

1. Start-up Робоча програма  Силабус 
2. Екаунтинг Робоча програма Силабус
3. Логістика Робоча програма Силабус
4. Інтернет-бізнес Робоча програма Силабус
5. Венчурний бізнес Робоча програма Силабус
6. Економіка  природокористування Робоча програма Силабус
7. Національні бізнес-культури Робоча програма Силабус
8. Економіка суспільного сектору Робоча програма Силабус
9. Внутрішній економічний механізм підприємства               Робоча програма Силабус
10. Економіка підприємства на ринку послуг Робоча програма Силабус
11. Кадрове забезпечення підприємницької діяльності        Робоча програма Силабус
12. Оцінка ризиків прогам в публічній сфері Робоча програма Силабус
13.  Управління змінами Робоча програма Силабус

Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills


1.Управління діловими конфліктами Робоча програма  Силабус 
2.Етика публічної діяльності Робоча програма Силабус
3.Персональний брендинг та управління діловим іміджом     Робоча програма Силабус
4. Стратегічні партнерства в бізнесі Робоча програма Силабус
Для студентів 2019 року вступу (281-19) нормативний термін навчання

1. Управління змінами Робоча програма 
2. Ведення ділових переговорів Робоча програма
3. Управління соціальною та екологічною безпекою                     Робоча програма
4. Формування команди бізнес-проекту Робоча програма
5. Регіональна економіка Робоча програма
6. Екологічна економіка Робоча програма
7. Інфраструктура підприємницької діяльності Робоча програма
8. Брендинг в інноваційній діяльності Робоча програма

Для студентів 2019 року вступу (281-19ск) скорочений термін навчання та студентів 2018 року вступу (281-18) нормативний термін навчання

1. Управління конфліктами в публічному адмініструванні Робоча програма 
2. Соціально-економічний розвиток громад Робоча програма
3. Управління трудовими ресурсами Робоча програма
4. Керівник адміністративної служби Робоча програма
5. Основи зовнішньоекономічної діяльності Робоча програма
6. Основи ринкової економіки Робоча програма
7. Основи біржової діяльності Робоча програма
8. Сталий розвиток Робоча програма
9. Економічне забезпечення управлінської діяльності Робоча програма
10. Політичний PR Робоча програма
11. Формування відносин бізнесу з державними структурами  Робоча програма
12.  Прийняття проектних рішень Робоча програмаПоложення про проведення та робоча програма навчальної(ознайомлювальної) практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування


© 2006-2022 Інформація про сайт