Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Рік вступу - 2021

Освітньо-професійна програма вищої освіти 281  "Публічне управління та адміністрування" 

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.


Навчально-методичні матеріали до опанування дисциплін ОПП "Публічне управління та адміністрування"


© 2006-2022 Інформація про сайт