Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуКомплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2022-2023 н.р. 
(методичні рекомендації розміщенні на платформі moodle у відповідності до освітніх компонентів освітньої програми)


 Робочі програми навчальних дисциплін (нормативні)

   5 КУРС  
 
Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька) Робоча програма Силабус
Управління людськими ресурсами Робоча програма Силабус
Креативний менеджмент Робоча програма Силабус
Ризик-менеджмент Робоча програма Силабус
Інформаційні технології в управлінні Робоча програма Силабус
Бізнес-планування та створення стартапів Робоча програма Силабус
Проєктний менеджмент Робоча програма Силабус
Планування та організація проектної діяльності Робоча програма Силабус
Управління ресурсами проєктів Робоча програма Силабус
Управління виконанням проектних дій Робоча програма Силабус Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОП "Менеджмент" спеціальності 073 "Управління проєктами"
Перевірка та виявлення плагіату здійснюється у відповідності до положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт