Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуКомплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2022-2023 н.р. 
(методичні рекомендації розміщенні на платформі moodle у відповідності до освітніх компонентів освітньої програми)


Обов'язкова частина:
 • Іноземна мова для професійної діяльності (англійська / німецька /французька)
 • Креативний менеджмент
 • Корпоративне управління та організаційна культура
 • Ризик-менеджмент
 • Антикризове управління бізнесом
 • Бізнес-планування та створення стартапів
 • Прийняття проєктних рішень
 • Планування та організація проєктної діяльності
 • Формування проєктної команди
 • Управління виконанням проєктних дій


Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОП "Менеджмент" спеціальності 073 "Управління проєктами" • Методичні рекомендації до написання магістерської роботи. Укладач: проф. Вагонова О.Г., проф. Прокопенко В.І., доц. Горпинич О.В.
 • Програма виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності "Управління проєктами"

Перевірка та виявлення плагіату здійснюється у відповідності до положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»
© 2006-2022 Інформація про сайт