Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуКомплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2022-2023 н.р. 
(методичні рекомендації розміщенні на платформі moodle у відповідності до освітніх компонентів освітньої програми)


Обов'язкова частина:

  • Іноземна мова для професійної діяльності (англійська / німецька / французька)
  • Креативний менеджмент
  • Корпоративне управління та організаційна культура
  • Ризик-менеджмент
  • Антикризове управління бізнесом
  • Бізнес-планування та створення стартапів
  • Прийняття проектних рішень
  • Адміністративний менеджмент
  • Організація діяльності державного службовця
  • Техніка адміністративної діяльності


Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОП "Менеджмент" спеціальності 073 "Адміністративний менеджмент"


© 2006-2023 Інформація про сайт