Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуКомплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2022-2023 н.р. 
(методичні рекомендації розміщенні на платформі moodle у відповідності до освітніх компонентів освітньої програми)


Робочі програми навчальних дисциплін (нормативні)


   5 КУРС  
 
Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька) Робоча програма Силабус
Управління людськими ресурсами Робоча програма Силабус
Креативний менеджмент Робоча програма Силабус
Ризик-менеджмент Робоча програма Силабус
Інформаційні технології в управлінні Робоча програма Силабус
Бізнес-планування та створення стартапів Робоча програма Силабус
Проєктний менеджмент Робоча програма Силабус
Адміністративний менеджмент Робоча програма Силабус
Управління місцевим економічним розвитком Робоча програма Силабус
Формування відносин бізнесу з суб'єктами публічної сфери Робоча програма Силабус 


Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОП "Менеджмент" спеціальності 073 "Адміністративний менеджмент"


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт