Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Реєстр освітніх компонентів

1

Комунікації в підприємницькій діяльності

2

Корпоративна культура в публічному управлінні

3

Економіка суспільного сектору

4

Курсова робота з економіки суспільного сектору

5

Менеджмент

6

Основи біржової діяльності

7

Основи брендингу

8

Управління комунікаціями в публічному адмініструванні

9

Інфраструктура ринку

10

Діагностика діяльності установ та організацій

11

Курсова робота з діагностики діяльності установ та організацій

12

Етика публічної діяльності

13

Курсова робота з економічної діагностики підприємницької діяльності

14

Методи прийняття управлінських рішень

15

Моніторинг діяльності підприємств та організацій

16

Муніципальне адміністрування

17

Організація діяльності підприємницьких та торгових структур

18

Основи бізнесу та ліцензування

19

Основи організації бізнесу

20

Публічне адміністрування

21

Рекрутинг

22

Економіка та організація інноваційного підприємництва

23

Економічна діагностика підприємницької діяльності

24

Курсова робота зі стратегії та розвитку бізнесу

25

Економічне забезпечення проектних рішень

26

Корпоративне управління та організаційна культура

27

Курсова робота з планування та організації проектної діяльності

28

Менеджмент організації

29

Планування та організація проектної діяльності

30

Національні бізнес-культури

31

Ринкова інфраструктура

32

Брендинг територій

33

Екологічна економіка

34

Міжнародні бізнес-комунікації

35

Міжнародний електронний бізнес

36

Організаційне проектування

37

Оцінка ризиків програм в публічній сфері

38

Персональний брендинг та управління діловим іміджем

39

Теорія і практика ділового спілкування

40

Тренінг "Техніка підготовки та проведення презентацій"

41

Формування команди бізнес-проекту

42

Інструментарій обґрунтування бізнес-рішень

43

Введення в страхування ризиків

44

Економіка та управління виробництвом

45

Підприємництво у сфері послуг

46

Ризики підприємницької діяльності

47

Стратегія та розвиток бізнесу

48

Управління нематеріальними активами підприємства

49

Економіка і управління підприємством

50

Аналіз та оптимізація бізнес-процесів

51

Бізнес-аналітика підприємницької діяльності

52

Економіка бізнесу

53

Економіка та організація виробництва

54

Економіка та управління кадровим потенціалом

55

Економічна безпека підприємництва

56

Економічне забезпечення управлінської діяльності

57

Курсова робота з аналізу та оптимізації бізнес-процесів підприємства

58

Курсова робота з менеджменту організації

59

Курсова робота зі стратегічного аналізу підприємницької діяльності

60

Організація діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

61

Основи підприємництва

62

Оцінка ефективності розвитку бізнесу

63

Планування ділового розвитку фірми

64

Планування розвитку територіальних громад

65

Соціальне підприємництво

66

Стратегічний аналіз підприємницької діяльності

67

Стратегічний брендинг у підприємницькій діяльності

68

Теорія публічного управління та адміністрування

69

Управління змінами та трансформація бізнесу

70

Управління освітніми проектами

71

Формування і розвиток професійних компетентностей персоналу

72

Економіка сталого розвитку

73

Інфраструктура підприємницької діяльності

74

Курсова робота з підприємництва

75

Лідерство в публічній сфері

76

Основи публічного управління

77

Торговельна інфраструктура та форми торгівлі

78

Інновації в сфері публічного управління

79

Бізнес-планування

80

Ведення ділових переговорів

81

Державне та регіональне управління

82

Екологічне підприємництво

83

Зв'язки з громадськістю та техніка проведення презентацій

84

Курсова робота з бізнес-планування

85

Міжнародна інноваційна діяльність

86

Основи економіки транспорту

87

Підприємництво

88

Управління змінами

89

Управління проектами

90

Управління соціальною та екологічною безпекою

91

Інтернет-бізнес

92

Інформаційні системи в бізнесі

93

Інфраструктура інноваційної діяльності

94

Економіка  природокористування

95

Економіка гірництва

96

Економіка та організація зовнішньоекономічної діяльності

97

Економіка та організація торговельної діяльності

98

Комплексний тренінг Start-up

99

Логістика в міжнародному бізнесі

100

Організаційна поведінка та управління діловими конфліктами

101

Методи оптимізації бізнесу

102

Моделювання підприємницької діяльності

103

Організація та технологія біржової діяльності

104

Основи підприємницької діяльності

105

Основи публічного адміністрування підприємницької діяльності

106

Оцінка землі та інвестиційний аналіз

107

Проектування підприємницької діяльності

108

Стратегічні партнерства в бізнесі

109

Сучасні стандарти ведення бізнесу

110

Інвестиційні проекти в бізнесі

111

Технологія адміністративної діяльності

112

Трансфер технологій

113

Управління бізнес-проектами

114

Управління проектами та програмами в публічній сфері

115

Управління міжнародними бізнес-процесами

116

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

117

Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства

118

Регіональна економіка

119

Економіка підприємства

120

Економіка та планування геологорозвідувальних робіт

121

Аналіз та планування ринку бізнес-середовища

122

Антикризове управління бізнесом

123

Бізнес-планування та створення стартапів

124

Виконання проектних дій

125

Державна економічна безпека

126

Економіка і організація інноваційної діяльності

127

Економіка нетрадиційної та відновлюваної енергетики

128

Економіка освіти

129

Економіка регіону

130

Керівник адміністративної служби

131

Комунікації в публічному управлінні

132

Курсова робота зі стратегічного управління в діяльності органів влади та місцевого самоврядування

133

Організація діяльності державного службовця

134

Планування проектних дій

135

Прийняття проектних рішень

136

Стратегічне управління в діяльності органів влади та місцевого самоврядування

137

Теорія організації

138

Техніка адміністративної діяльності

139

Технологія створення об'єднаних територіальних громад

140

Управління інноваційними проектами

141

Управління інноваційними проектами місцевого та регіонального розвитку

142

Управління змістом робіт

143

Управління персоналом

144

Управління проектами в діяльності територіальних громад

145

Управління ризиками в публічному адмініструванні

146

Формування відносин бізнесу з державними структурами

147

Формування проектної команди© 2006-2023 Інформація про сайт