Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


РОМАНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

Освіта: Національна гірнича академія України,  2000 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит», економіст.

Кандидат економічних  наук, 08.00.04 –економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), диплом ДК № 027989 від 28.04.2015 р., тема дисертації: «Економічне обґрунтування стратегічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів»


 Навчальні дисципліни: 

 • Лідерство
 • Тренінг «Техніка підготовки та проведення презентацій»
 • Ризики підприємницької діяльності
 • Інвестування розвитку бізнесу
 • Економіка і організація інноваційної діяльності

Підвищення кваліфікації:

 • ТОВ «Архмедіапроект» м. Дніпро, 13 травня – 24 травня 2019 р.
 • Семінар-тренінг Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного управління та адміністрування, (USAID, DOBRE, 25-26.06.2018, м. Дніпро, ДРІДУ НАДУ), сертифікат MSAP від 29.11.2018.
 • Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти (березень-квітень, 2019 р., м. Дніпро).
 • ПАТ «Фондова біржа «Універсальна», 1 червня – 29 липня  2016 р.
 • Навчальні курси по біржової діяльності на Придніпровській товарній біржі, 1 – 30 квітня 2016 р.
 • Торгово-промислова палата, 1червня  – 29 липня 2016 р.

Ідентифікатори науковця - ORCIDGoogle Scholar


Публікації:

 • Романюк Н.М. Economic justification stages of the investment project of mining and processing enterprise / О.Г.Вагонова, Н.М. Романюк // Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 3 (141). – С. 159-164.
 • Романюк Н.М. Экономическое обоснование инвестиционного проекта строительства объектов горно-обогатительного комбината / О.Г. Вагонова, Н.М. Романюк // Вестник Полоцкого государственного университета. Экономические и юридические науки. Экономика и управление – Новополоцк, 2014. – № 6. – С. 16-21
 • Романюк Н.М. Економічне обґрунтування стратегічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів /Н.М. Романюк // Економічний вісник НГУ. – 2016. – № 2. – С. 25-33.
 • Касьяненко Л.В. Оценка окупаемости инвестиций в энергосберегающие технологии / О.В. Самуся, Л.В. Касьяненко, Н.Н. Романюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №.2 – С. 101-106.

Монографії:

 • Вагонова О.Г. Стратегія розвитку гірничо-збагачувальних підприємств : монографія / О.Г. Вагонова, В.І. Прокопенко, Н.М. Романюк – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2016. – 164 с.
 • Романюк Н.М. Оцінка впливу факторів середовища господарювання на ефективність функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів / Н.М. Романюк // Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України : [монографія] / за заг. ред. В.П. Волкова. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – C. 390-409.
 • Economic Justification of the Investment Project of Constructing Objects of Mining and Processing Enterprise // Sustainable Development of Industrial Regions // Advanced Engineering Forum – Vol. 22 –2017 (194 р.) – pp. 135-142. (Включено до міжнародної наукометричної бази Thomsоn Reuters)
 • Публічне управління в умовах децентралізації влади: О.Г. Вагонова, О.В. Горпинич, С.М. Ісіков, Л.В. Тимошенко, Н.М. Романюк; М-во освіти і науки України, Нац.техн.ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 109 с.

Тези конференцій:

 • Романюк Н.М. Оцінка впливу рівня зносу основних засобів на собівартість продукції / Н.М. Романюк // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики : Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2014 р.). – Кривий Ріг: «Діоніс», 2014. – С.208-209.
 • Романюк Н.М. Аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища як підґрунтя розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів / Н.М. Романюк // Aplikované vědecké novinky – 2014 : materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference, (27 červenců-05 srpna 2014 r.). – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2014. – S. 90-94.
 • Романюк Н.М. Класифікація факторів, що впливають на розвиток гірничо-збагачувальних комбінатів / Н.М. Романюк // Pokročilý výzkum a vývoj – 2014 : materiály XI mezinárodní vědecko – praktická konference, (27 srpna 2014 r.). – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2014. – S. 86-91
 • Romaniuk N. The mechanism of state support for energy efficiency and energy saving in Ukraine / N. Romaniuk, J. Skonieczny // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективність та енергозбереження 2017». (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 16-17 листопада 2017 р.)
 • Романюк Н.М. Формування бізнес-процесів розвитку підприємницької організації / Н.М. Романюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 22-23 березня 2018 р.)

Науково-методичне консультування ТОВ «СІН-ТРЕЙД» (м.Підгороднє) з 2018 р.
© 2006-2022 Інформація про сайт