Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПІЛОВА ДАР’Я ПЕТРІВНА

Доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

Закінчила Національний гірничий університет у 2003 р., за спеціальністю «Фінанси», магістр з фінансів.

Кандидат економічних наук, 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств», диплом ДК  045542 від 12 березня 2008 р. 

Доцент кафедри прикладної економіки, диплом 12 ДЦ №024717 від 14 квітня 2011 р.

Дисципліни:

  • Основи організації бізнесу
  • Економічна безпека
  • Сучасні стандарти ведення бізнесу

Підвищення кваліфікації:

ТОВ "СІН-ТРЕЙД" 10 – 21 червня 2019 р.

ПАТ «Фондова біржа «Універсальна», 1 червня – 29 липня  2016 р.

Навчальні курси з біржової діяльності на Придніпровській товарній біржі, 1 – 30 квітня 2016 р.

Участь в роботі літньої школи «Безпека в небезпеці», що проводилася Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта (Німеччина) в Україні та Дипломатичною академією України, Міністерство закордонних справ, 19-21 червня 2017 р. – Дипломатична академія України, Київ, 2012.

Участь в роботі літньої школи «TOP STARS 2019 EIT Raw Materials Summer School» (м. Тренто, Італія), що є частиною освітнього компоненту з інновацій та підприємництва консорціуму Європейського інституту інновацій та технологій EIT Raw Materials, 07 липня – 18 липня 2019 року. – Університет Тренто, м. Тренто, Італія. – 2019.

Отримано сертифікат за успішне проходження літньої школи із набуттям 10 ECTS кредитів.

ORCID, Google Scholar    

Публікації:

1. Prokopenko V., Pilova D., Cherep A. Enterprise economic security and its level assessment // Едина Европа: перспективи розвитку: Монографія / За ред. академіка НАН України О.І. Амоши. – Дніпропетровськ: Вид-во НГУ, 2010. – С. 212-218.

2. Pilova K., Pilova D. Coal quality impact on the production of electricity and resource-saving within the scope of cooperation between Ukraine and the EU in the energy sector // Єдина Європа: нові виклики [Текст] = United Europe: new challenges: Монографія / Держ. вищ. навч. закл. “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 285 с. – С. 68-74.

3. Пілова Д.П. Формування економічної безпеки гірничо-збагачувального підприємства з урахуванням коефіцієнту готовності виконання завдання // Управлінські технології у рішенні сучасних проблем розвитку: моногр. / за заг. ред. О.В. Мартякової. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 744 с. – С. 273-280.

4. Pilova Dar’ya P. Formation of the Economic Security Level of Mining and Processing Enterprise on the Basis of the Availability Factor of the Task // Advanced Engineering Forum // Economic Issues of Industrial Enterprises. – Vol. 22. – 2017. – P. 121-127. – Режим доступу: https://www.scientific.net/AEF.22

5. Cherep Andrii, Pilova Dar’ya. Technological Ensuring of Production Competitiveness of Mining and Processing Enterprises // Advanced Engineering Forum. – Vol. 25. – 2017. – P. 166-170. – Режим доступу:  https://www.scientific.net/AEF.25

6. Пілова Д.П. Економічна безпека / Д.П. Пілова. Навчальний посібник – С. 124.

Тези конференцій:

1. Pilova D. Focus on enterprise economic security // Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. – Dnipropetrovs’k, 02-03 December 2016. – Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University», 2015. – 211 p. – P. 67-69.

2. Cherep Andrii, Pilova Dar’ya. Technological Ensuring of Production Competitiveness of Mining and Processing Enterprises // Materials of the International Scientific & Practical Conference “Energy Efficiency and Energy Saving 2017” (Program of report); November 16-17, 2017, Mininstry of Educ. & Science of Ukraine, National Mining University. – Dnipro: NMU, 2017. – 62 p.

3. Пілова  Д.П. Сучасні загрози економічній безпеці підприємництва // Матеріали конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 22-23 березня 2018 р.).

4. Прокопенко В.І., Череп А.Ю., Пілова Д.П. Визначення потенціалу марганцеворудного комплексу України стосовно теперішньої кон’юнктури ринку // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2018. - №55. – с. 62-78.

5. Прокопенко В.І., Череп А.Ю., Пілова Д.П. Актуальний еколого-економічний підхід до вибору технології експлуатації родовища // Збірник наукових праць НГУ. – №58. – 2019. – С. 94-110.

6. Прокопенко В.І., Череп А.Ю., Пілова Д.П. Технолого-економічні аспекти ефективності гірничо-збагачувального виробництва марганцеворудної сировини // Металургійна та гірничорудна промисловість. – №3-4. – 2019. – С. 43-49.

7. Pilova D. Aspects of Managing Mining Enterprise Productivity // Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. – Dnipro, 05 December 2019. – Dnipro, Dnipro University of Technology, 2019. – 190 p. – P. 176-178.


Наукове консультування ТОВ «Ресурс Агроторг» м. Дніпро

 


© 2006-2022 Інформація про сайт