Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ГОРПИНИЧ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститутут з відзнакою, гірничий інженер. 

Сфера наукових інтересів - економіка та управління підприємствами гірнчиодобувної галузі.

Стаж педагогічної роботи – 29 років


Навчальні дисципліни

  • Економіка гірництва.
  • Основи підприємницької діяльності.
  • Соціальне підприємництво.
  • Формування команди бізнес-проекту.
  • Формування відносин бізнесу з державними структурами.
  • Організація діяльності органів влади та місцевого самоврядування.

Підвищення кваліфікації

Тренер-модератор міжнародного українсько-польського семінару-тренінгу «Школа лідерства «Арго»» (2005-2013 рр.).

Семінар Дніпропетровського центру розвитку місцевого самоврядування в межах проекту «U-LEAD with Europe» (22 березня 2019 р., м. Дніпро).

Міжнародний науково-дидактичний семінар з управління та економіки (02.06.2019 р. Інститут аналізу та підтримки управлінських рішень при Економічному університеті в Катовіце, Польща).

Семінар-тренінг «DOBRE на підтримку місцевого економічного розвитку. Програма DOBRE / USAID (США)» (етап І, 24.01. – 28.01.2020 р., м. Київ).

Семінар-тренінг « DOBRE на підтримку місцевого економічного розвитку. Програма DOBRE / USAID (США)» (етап ІІ, 21.02. – 25.02.2020 р., м. Дніпро).

Секретар секції Публічне управління та адміністрування Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (НТУ «ДП»).

Ідентифікатори науковця


Наукові публікації

Горпинич О.В. Забезпечення якості європейської вищої освіти на підставі стандартів і рекомендацій щодо зовнішньої оцінки якості // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Матеріали науково-метод. конфер. – Дніпропетровськ, 2012. – Том 1. – С. 36-41.

Горпинич О.В. Варіативна складова підготовки кадрів з вищою освітою на підставі компетентнісного підходу // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Матеріали науково-метод. конфер. – Дніпропетровськ, 2012. Том 2. – С. 28-32.

Vadim Shapoval, Yuriy Litvinov, Oleksandr Gorpinich , Oleksandra Nykytiuk S trategies of mining and processing enterprises in the context of globalization and transition to sustainable development // United Europe: widening borders . Єдина Європа: Матеріалі І V Міжнародної науково – практичної конфер. – Дніпропетровськ, Вроцлав (Польща), 2012.

Горпинич О.В., Салов О.В. Є вропейська система забезпечення якості вищої освіти: досвід та механізми її імплементації в Україні / О.В. Горпинич, В.О. Салов // Зб. мат. міжнар. конф. «Форум гірників-2013», 2-5 жовт. 2013., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – Т. 4. – С. 286-294.

Вагонова О.Г. Горпинич О.В., ШаповалВ.А. Планування освітньої діяльності кафедри в умовах дії переліку нових спеціальностей // Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти: матеріали наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, червень 2015. – м. Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ» - С. 11-15. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/Конференции/2015 - Назва з екрана.

Горпинич О.В. Інтегровані автоматизовані системи управління гірничим виробництвом: теоретичні засади формування та досвід застосування // Зб. мат. міжнар. конф. «Форум гірників-2015», 3 жовтня 2015., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – Т. 1. – С. 194-205.

Шаповал В.А., Горпинич О.В. Оновлення основних засобів гірничих підприємств: стратегія, фінансування, проектний підхід // Економічний Вісник НГУ. 2016. №2. С. 82–89.

Вагонова О.Г., Горпинич О.В., Шаповал В.А. Бізнес-освіта як чинник імплементації економіки знань // Економічний вісник. 2017. №3 (59). С. 142–154.

Горпинич О.В. Стимулювання гірничого бізнесу при поводженні з техногенними мінеральними об ' єктами // Зб. мат. міжнар. конф. «Форум гірників-2017», 4–7 жовтня 2017., м. Дніпро. – Д.: Національний гірничий університет, 2017. –С. 394–399.

Horpynych  А . I nfluence of venture business on improving the energy efficiency of the "mine - technogenic resources" system / А .  Horpynych // Materials of The International Scientific &Practical Conference « Energy Efficiency and Energy Saving 2017 », November 16 – 17, 2017, Ministry of Educ. &Science of Ukraine, National Mining University. – Dnipro : NMU, 2017 – p. 52. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rcp.nmu.org.ua/pdf/materials.pdf .

Вагонова О.Г., Горпинич О.В., Ісіков С.М. Сучасний стан державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України // Актуальні проблеми розвитку системи публічного управління в Україні : матеріали науково-комунікативного заходу (формат круглого столу). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 28–31. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umsf.dp.ua/images/Новини/25.05.pdf .

Горпинич О.В. Організація екологічного бізнесу в умовах імплементації «зеленої» економіки // // Зб. мат. міжнар. науково-практ. конф. «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики», 22–23 березня 2018. Д. : НТУ «Дніпровська політехніка».

Посібники та монографії

Bardas А, Horpynych О. Corporate governance of vertically integrated coal and methane mining holdings // Annual Scientific-Technical Collection “Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining”. – Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2014. – P. 457-464.

Горпинич О.В. Прояв соціальної відповідальності бізнесу при державно-приватному партнерстві у вищій освіті // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2014. – Т.2. – С. 50-54.

Вагонова О.Г. Планування освітньої діяльності кафедри в умовах дії переліку нових спеціальностей / О.Г. Вагонова, О.В. Горпинич, В.А. Шаповал // Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти: матеріали наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, червень 2015. м. Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ» - С. 11-15. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/Конференции/2015

Shapoval V. , Horpynich A., Terekhov E. The Economic and Organizational Aspects of the Technogenic Manganese Ore Deposit Exploitation // Advanced Engineering Forum. Vol. 22 «Sustainable Development of  Industrial Regions» Edited by Gennadiy Pivniak, Roman Dychkovskyi, Oleksandra Vagonova. – Zurich,  Switzerland, Trans Tech Publications Ltd, 2016. P. 151-159.

Горпинич О.В. Тлумачний українсько-англійський словник економічних термінів і термінологічних словосполучень. Дніпро : РВК ДВНЗ «НГУ», 2016. 65 с. / http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147922

Шаповал В.А., Горпинич О.В. Економіка гірничого підприємства: навч. посібник. М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т – Д.: НГУ, 2017. – 204 с. / / http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/150050

Публічне управління в умовах децентралізації влади: монографія / О.Г. Вагонова, О.В. Горпинич, С.М. Ісіков, Л.В. Тимошенко, Н.М. Романюк ; М-во освіти і науки України, Нац. Техн. Ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2019. 108 с.

Організація діяльності органів державної влади: навч. посіб. / О.Г. Вагонова, О.В. Горпинич, В.В. Чорнобаєв, В.А. Шаповал; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». Д. : НТУ «ДП», 2019. 204 с.

© 2006-2022 Інформація про сайт