Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Водоп'ян Артем Вікторович, аспірант 3 року навчання
Тема: «Економічне обґрунтування методів підвищення конкурентоспроможності підприємства»

Наукові праці:
Вагонова О.Г., Водоп’ян А. В. Сучасні підходи до формування конкурентоспроможності підприємств. Матеріали І Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 
Вагонова О.Г., Водоп’ян А. В. Прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 
Водоп’ян А. В. Мале підприємництво як чинник регіонального розвитку. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.) М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 114-117. (науковий керівник: Вагонова О. Г., професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»).
© 2006-2022 Інформація про сайт