Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Госалова Світлана Валеріївна, аспірантка 4 року навчання.
Тема: «Удосконалення теоретико-методологічних основ розвитку промислового підприємства на інноваційних підходах»

Наукові праці:
Вагонова О. Г., Госалова С. В., Терехов Є. В. Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах України. Економічний вісник. № 3 (71), 2020. С. 189-196.

Матеріали конференцій
 Вагонова О.Г., Госалова С. В. Зміст інноваційної активності промислового підприємства в сучасних економічних умовах. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 
Вагонова О.Г., Госалова С. В. Інноваційна складова економічного розвитку промислового підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 
Госалова С. В. Обґрунтування оцінки економічної ефективності впровадження проектів нової технології. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.) М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 121- 124. (науковий керівник: Вагонова О. Г., професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»).
© 2006-2022 Інформація про сайт