Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Госалов Сергій Анатолійович, аспірант 4 го року навчання
Тема: «Удосконалення методів управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства»

Наукові праці:
Вагонова О. Г., Госалов С. А., Терехов Є. В. Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств сфери промислового виробництва. Економічний вісник. № 3 (71), 2020. С. 144-151. 

Матеріали конференцій: 
Вагонова О.Г., Госалов С. А. Методичні аспекти оцінки інвестиційних рішень на машинобудівному підприємстві. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 
Вагонова О.Г., Госалов С. А. Пріоритетні напрями інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 
Госалов С. А. Методичні аспекти вдосконалення механізму регулювання обсягів інвестицій в адміністративному регіоні Матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.) М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 117-121. (науковий керівник: Вагонова О. Г., професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»).
© 2006-2022 Інформація про сайт