Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

БЄКЛЄШОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Асистент кафедри

Тема дисертації:  «Ефективні економічні підходи до забезпечення розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах»

Дисципліни: Формування відносин бізнесу з державними структурами
Наукові праці:
Вагонова О. Г., Бєклєшов Д. О. Фактори інноваційного відтворення основних засобів підприємства в сучасних умовах. Економічний вісник. № 3 (71), 2020. С. 160-175. 

Матеріали конференцій: 
Вагонова О.Г., Бєклєшов Д.О. Економічна діяльність як чинник ефективності інноваційного відтворення основних засобів підприємства. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 22-23 березня 2018 р.) 
Вагонова О.Г., Бєклєшов Д.О. Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії та практики». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 3 квітня 2019 р.). 
Бєклєшов Д.О. Роль малих підприємств в інноваційному розвитку економіки. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р.) М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. Кропивницький : ЦНТУ, 2020. С. 109-111. (науковий керівник: Вагонова О. Г., професор, завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»). 

© 2006-2022 Інформація про сайт