Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Аржевічев Дмитро Вікторович, аспірант 4 року навчання. 
Тема: «Еколого-економічний аналіз наслідків захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях» 

Наукові праці:
Vagonova O.G., Arzhevichev D.V., Сherkashchenko O.M. Economic rationale for a strategy of further uranium production waste management. Науковий вісник НГУ. 2018. №1. С. 191-197. (Scopus). 
Вагонова О. Г., Шереметьєва І. В., Аржевічев Д.В. Особливості екологоекономічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами уранового виробництва. Економічний вісник НГУ. 2017. №1. С. 163-168. Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях. Економічний вісник НГУ. 2017. №3. С. 95-101. 
Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Обґрунтування та організаційно-економічний механізм реалізації стратегії поводження з накопиченими відходами уранового виробництва. Економічний простір. 2017. №127. С. 214-223. 
Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Прогнозування економічних наслідків аварій на сховищах відходів уранового виробництва. Економічний вісник НГУ. 2017. №3. С. 135-141. 
Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Економічна оцінка пріоритетних напрямків можливого використання території сховищ відходів уранового виробництва. Економічний вісник НГУ. 2018. №1. С. 167-173. 
Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Економічне стимулювання, планування та організація робіт з передачі сховищ відходів уранового виробництва новим користувачам. Економічний простір. 2018. №130. С. 200-212. 
Vagonova O., Arzhevichev V., Сherkashchenko O. Economic consequences of disposing radioactive wastes of fuel-and-power cycle enterprises. – Energy Saving and Efficiency: Advanced Engineering Forum. Volume 25. 2017. Trans Tech Publications Ltd, Zurich. S. 64-70. (Індексується у Index Copernicus). 

Матеріали конференцій 
Аржевічев Д. В. Економічне обґрунтування пріоритетних напрямків можливого використання території сховищ з радіаційно-небезпечними відходами. Прикладна економіка - від теорії до практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 27 жовтня 2017 р.) Тернопіль, ТНЕУ, 2017. С. 188-191. 
VAHONOVA Oleksandra, ARZHEVICHEV Dmytro, СHERKASHCHENKO Olesia. Economic Consequences of Disposing Radioactive Wastes of Fuel-andpower Cycle Enterprises. Materials of the International Scientific & Practical Conference «Energy Efficiency, and Energy Saving 2017»; November 16-17, 2017, Ministry of Educ. & Science of Ukraine, National Mining University. Dnipro: NMU, 2017. P. 59. 
Вагонова О. Г., Аржевічев Д.В. Соціально-економічні наслідки захоронення відходів уранового виробництва. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі: матеріали Міжнар. науково-практичної конф. Запоріжжя. 2017. С. 212-214. 
Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В. Економічна оцінка наслідків можливих аварій на сховищах відходів уранового виробництва. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне підприємництво: проблеми теорії.
© 2006-2022 Інформація про сайт