Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
  Якість формування професійних компетентностей майбутніх фахівців спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (каф. прикладної економіки, підприємництва та публічного управління НТУ «ДП») забезпечується на підставі залучення до освітнього процесу стейкхолдерів, зокрема потенційних роботодавців з органів державної влади та місцевого самоврядування. Ось чому була актуальна та змістовна зустріч студентів на практичному занятті з дисципліни «Техніка адміністративної діяльності» з провідним фахівцем Управління зі зверненням громадян Дніпровської міської ради В.В. Меренюк.


01.jpg02.jpg
03.jpg04.jpg


© 2006-2022 Інформація про сайт