Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
  Кафедра прикладної економіки та підприємництва факультету менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка» продовжує брати участь у роботі консорціуму навчальних закладів, що покликаний сприяти розробці освітніх стандартів підготовки бакалаврів та магістрів для сфери державного управління і місцевого самоврядування України.

01.jpg
  
  Зокрема, у період з 12 по 15 червня 2018 р. в м. Київ відбувся другий етап роботи Консорціуму українських освітніх закладів за проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), в рамках якого доцент кафедри прикладної економіки та підприємництва, докторант Терехов Є.В. взяв участь в навчальному семінарі, присвяченому питанням розробки навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». На семінарі висвітлений провідний досвід розробки навчальних програм у вищих навчальних закладах Польщі та узагальнено сучасні умови розробки та впровадження освітніх програм в Україні. В атмосфері активної дискусії та підтримки з боку іноземних тренерів семінару (представників Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету) його учасники спільно визначали алгоритм розробки навчальних програм, їх змістовного наповнення та приведення у відповідність суспільним очікуванням щодо результатів навчання. Відповідно до цього, визначені функціональні особливості, зміст роботи випускників їх за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, а також вимоги щодо їх підготовки з боку потенційних працедавців, що повинні бути відображені в процесі планування освітнього процесу. Підкреслено, що нині навчальні програми повинні бути орієнтовані на потреби зовнішнього середовища університету, сприяти інтернаціоналізації освітніх послуг та підвищення їх якісного рівня. Визначені дієві інструменти моніторингу та контролю якості освітніх послуг.
 
02.jpg

03.jpg

  Учасники семінару визначили шляхи вдосконалення навчальних програм спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у напрямі найбільш повного врахування професійних інтересів випускників, підвищення їх конкурентоспроможності на рику праці, подолання розриву між теоретичною підготовкою та здобуттям практичних навиків.
  Результати семінару мають важливе значення для забезпечення високої якості підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» кафедрою прикладної економіки та підприємництва, що надасть можливість ефективно вирішувати питання розвитку держного управління та місцевого сомоврядування.
  Кафедра запрошує до співпраці усіх зацікавлених питанням розробки освітніх програм та поліпшення їх змісту.


© 2006-2022 Інформація про сайт