Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Докторант кафедри прикладної економіки та підприємництва Терехов Є.В. і старший викладач Дементьєва Н.В. взяли участь у заході, присвяченому зустрічі із німецькою бізнес-делегацією

04 вересня 2017р. докторант кафедри прикладної економіки та підприємництва Терехов Є.В. і старший викладач Дементьєва Н.В. зустрілися з представниками німецької бізнес-делегації, що прибула до м. Дніпро із федеративної землі Захсен-Анхальт в рамках співпраці Дніпропетровської та Магдебурзької торгово-промислових палат. Формат заходу передбачав попередню презентацію німецьких підприємств та проведення двохсторонніх переговорів. Серед присутніх німецьких підприємств були ТОВ «Будівництво механізмів Гіггель» , «Зіберт – Гідравліка&Пневматика», ТОВ «FEAG Зангерхаузен»(Електротехніка), ТОВ «Центр допомоги дітям та підліткам Грос Бёрнеке». Закордонні представники презентували останні наукові здобутки у галузях машинобудування, приладобудування, відновних джерел енергії, підготовки та розвитку кадрів для промисловості.

25.jpg 
Німецькі підприємці відзначили особливий інтерес у налагодженні співпраці із підприємствами нашої області, що має один із найбільших потенціалів економічного розвитку серед індустріальних регіонів України. Особливим спонукальним мотивом для присутності німецьких підприємств на нашому ринку є наявність висококваліфікованих трудових ресурсів та нижчі витрати, пов’язані із виробництвом та збутом продукції.

26.jpg
Терехов Є.В. і. Дементьєва Н.В. обговорили із німецькими представниками особливості формування бізнес-моделей їх підприємств, організації процесу виробництва продукції та розвитку механізму кооперації із закордонними партнерами, розглянули здобутки у започаткуванні бізнесу на нових зовнішніх ринках, аспекти міжнародної торговельної діяльності. Німецькі підприємці виявили зацікавленість у співпраці з представниками Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», і зокрема кафедрою прикладної економіки та підприємництва у питаннях формування персоналу, підготовки висококваліфікованих кадрів, необхідних для розвитку україно-німецької бізнесової співпраці. 

27.jpg
Актуалізація знань стосовно провідних вітчизняних та закордонних практик організації і розвитку бізнесу є пріоритетом діяльності кафедри в аспекті підвищення якості підготовки бакалаврів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і магістрів широкого спектру економічної та управлінської діяльності.

29.jpg


30.jpg


© 2006-2022 Інформація про сайт