Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

27 червня 2017 р. за запрошенням кафедри прикладної економіки та підприємництва і кафедри програмного забезпечення та комп’ютерних систем Державного ВНЗ «НГУ» для студентів з лекціями виступив професор Вроцлавської політехніки (Польща) Ян Сконієчні, який за програмою міжнародного співробітництва у галузі вищої освіту надав перевагу саме нашому університету, обравши його для свого робочого візиту. Адже гірничий університет і Вроцлавська політехніка є найстарішими вищими навчальними закладами у своїх регіонах, з багаторічними традиціями та науковими школами, визнаними у світі.

01.jpg

У рамках зустрічі студенти дізналися про особливості організації навчального процесу у Польщі та університету Вроцлавська політехніка, зокрема. Проф. Ян Сконієчні наголосив, що сучасному університету відводиться виняткова роль організації, що ініціює процес створення та поширення високих технологій для потреб розвитку підприємницької діяльності. Модель польської освіти – це максимальна інтеграція навчальних планів університетів з практичною діяльністю студентів за фаховим спрямуванням на підприємствах реального сектору економіки. Аналогічно має розвиватися і вітчизняна вища освіта задля її відповідності запитам споживачів освітніх послуг. Відповідно до цього, кафедра прикладної та підприємництва тривалий час розвиває співпрацю з вітчизняними підприємствами та організаціями задля можливості створення сприятливих умов для отримання студентами практичних навиків роботи за фахом, трансферу освітніх технологій та покращення інформаційної бази їх наукових досліджень.

02.jpg

03.jpg

В атмосфері жвавої дискусії проф. Проф. Ян Сконієчні доповів про сучасні методи проведення наукових досліджень та забезпечення високого рівня освіти, що застосовуються у польських університетах. Окремо розкрито можливості поєднання освіти у вітчизняних та польських вищих навчальних закладах, відносно чого кафедра прикладної економіки та підприємництва теж має вагомі здобутки, адже вона здійснює підготовку магістрів та бакалаврів за спеціалізаціями «Міжнародний бізнес», «Підприємництво», «Бізнес-адміністрування» та інши, навчання за якими надає можливість отримання подвійних дипломів українського та польського зразків.

04.jpg

05.jpg

Проф. Ян Сконієчні наголосив студентам, що сучасний фахівець з технічною освітою, який бажає розвиватись та підвищувати свої перспективи працевлаштування, отримувати гідну заробітну плату, повинен, окрім технічного фаху, здобути також другу освіту. Такий підхід до працевлаштування випускників вищих навчальних закладів функціонує на успішних польських підприємствах, що націлені на розвиток свого персоналу і кар’єрне зростання працівників.

06.jpg

07.jpg

08.jpg

Кафедра прикладної економіки та підприємництва й надалі буде налагоджувати співробітництво із закордонними науковцями та освітянами з метою поширення можливості отримання провідного досвіту викладання у підготовці за освітніми рівнями бакалавр та магістр за спеціальністью 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та стажування студентів.
Якщо Вас зацікавила ця тема – запрошуємо на кафедру для спілкування!

© 2006-2022 Інформація про сайт