Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Розширюємо нашу видавничу діяльність за кордоном

За участю кафедри прикладної економіки та підприємництва сумісно з видавництвом Trans Tech Publications (Швейцарія) за результатами наукових досліджень опубліковано англійською мовою збірник наукових праць «Сталий розвиток промислових регіонів» за загальною редакцією академіка НАН України Г.Г. Півняка, професора Р.О. Дичковського, професора О.Г. Вагонової.
Технічну редакцію та супровід здійснили проф. Веденська Т.Ю, доц. Пілова Д.П., доц. Волотковська Ю.О. та ас. Донець Н.І. 
Цей збірник присвячений 120-річчю заснування Національного гірничого університету.

Статті, які увійшли до нього, охоплюють рішення актуальних наукових проблем теоретичного і методологічного обґрунтування напрямків сталого розвитку промислових регіонів України.

Р. S. Ми надалі будемо співпрацювати із згаданим видавництвом і запрошуємо усіх зацікавлених до співпраці.

25.jpg

© 2006-2022 Інформація про сайт