Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Графік прийому заборгованостей по кафедрі прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління у липні-серпні 2022 року.        Час          
      Вівторок, четвер 12:00 - 14:00       

      Склад    
               проф. Вагонова О.Г.
        доц. Романюк Н.М.         
ст. викл. Дементьєва Н.В.

Також є можливість завантажити свою екзаменаційну/залікову роботу для оцінювання за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aExT2PoANHU5bu048IFU-3zaJQEj3JlpQ7TkbLEKhGjU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5ffaab83-d57d-4de2-8588-c79217fdd004&tenantId=6cbb82a7-8f8b-4e21-8922-e8dd1f03e636

(рекомендована назва файлу: ПІБ_група_дисципліна.doc)© 2006-2022 Інформація про сайт