Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Керівник центру розвитку публічного адміністрування 
проф., докт. наук з держ. упр. Болдуєв М.В.
При кафедрі прикладної економіки, 
підприємництва та публічного управління 
працюють наукові студентські гуртки:

1. «Державна підтримка підприємництва». Керівник: проф. Вагонова О.Г.
2. «Державна політика в сфері інвестицій» Керівник: доц. Шапошнікова О.М.
3. «Місцеве самоврядування в контексті децентралізації влади» Керівник: доц. Ісіков С.М.
 
Запрошуємо до наукової діяльності.


В рамках роботи Науково-студентського гуртка «Державна підтримка підприємництва», керівником якого є зав. кафедрою проф. Вагонова О.Г., був розроблений інноваційний проект «Роздільний збір сміття у містах України»Це дослідження було здійснено у тісній співпраці з Управлінням екології та природних ресурсів Кам`янської міської ради згідно діючих програм:

  • регіональної природоохоронної програми «Про Дніпропетровську обласну стратегію поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки) » ;
  • місцевої «Екологічна програма м. Кам’янського на 2016-2020 рр. (зі змінами)».

Студенти-магістри, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування, Вечірко Анна, Сохач Артем та Халявка Даяна презентували інноваційний проект «Роздільний збір сміття у містах України» (англійською мовою). Керівництво науковою студентською роботою здійснював доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління Чорнобаєв В.В. Результатом цього проекту стала пропозиція з роздільного збору сміття та подальша його переробка з метою отримання вторинної  сировини. Базою дослідження став європейський досвід роздільного збору та утилізації сміття, також можливості використання такого досвіду органами місцевого самоврядування.

Реалізація проекту забезпечить створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Дніпропетровської області шляхом зменшення антропогенного навантаження, відновлення довкілля та підвищення рівня екологічної культури і свідомості суспільства.

Інноваційний проект був представлений на:

  • Міжнародній науково-практичній конференції  «Публічне управління та адміністрування в умовах розширення децентралізації та місцевого самоврядування», м. Дніпро квітень 2019;
  • науково-дидактичному семінарі організованому Інститутом аналізу та підтримки управлінських рішень в Економічному університеті м. Катовіце, Польща червень 2019.


Кафедрою прикладної економіки, підприємництва та публічного управління даний проект був поданий на конкурс спільних українсько-польських проектів «Розробка системи управління бізнес-процесами в контексті сталого розвитку промислових регіонів та Євроінтеграції» для реалізації У 2020-2021 рр. 


Слайд01.JPG
Слайд02.JPG
Слайд03.JPG
Слайд04.JPG
Слайд05.JPG
Слайд06.JPG
Слайд07.JPG
Слайд08.JPG
Слайд09.JPG
Слайд10.JPG
Слайд11.JPG
Слайд12.JPG
Слайд13.JPG
Слайд14.JPG
Слайд15.JPG
Слайд16.JPG
Слайд17.JPG
Слайд18.JPG
Слайд19.JPG
Слайд20.JPG
Слайд21.JPG
Слайд22.JPG
Слайд23.JPG
Слайд24.JPG
Слайд25.JPG
Слайд26.JPG
Слайд27.JPG
Слайд28.JPG


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт