Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Яцентюк.jpg

ЯЦЕНТЮК СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, доцент.

 У 1992 році закінчив Львівський інститут менеджмент у Національного університет у і м. І. Франко (м. Львів, Україна ) – спільний проект з Wayne State University ( м. Детройт, штат Мічиган, США). У 2008 році закінчив  ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ,  Україна - спеціальність - менеджмент організацій). У 2015 році захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему«Організаційно економічний механізм  формування та розвитку брендів продукції промислового підприємства». Більше 10-ти бізнес тренінгів з менеджменту, брендингу, маркетингу. Навчання і стажування у School of Business Administration (The FRANKLIN UNIVERSITY (Columbus, OH, U.S.A.) і Inkubator przedsiębiorczości (Rzeshow, Poland).

 Наукові публікації  – 31  опублікована праця,  з яких 3 монографії у співавторстві, 13 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць (у т.ч. 1 у співавторстві), 1 стаття у міжнародній збірці наукових праць, 15 матеріалів наукових конференцій (у т.ч. 1 у співавторстві).

 Викладає дисципліни для студентів магістерських програм спеціальності «073 Менеджмент», «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • « Стратегічний брендинг у підприємницькій діяльності »;
 • « Прикладний інструментарій реалізації товарного бренд-менеджменту »;
 • «Брендинг в інноваційній діяльності »;
 • «Маркетинг», «Маркетинг інновацій », « Екологічний маркетинг»;
 • « Техніка адміністративної діяльності »;
 • « Прийняття проектних рішень »;
 • «Орган ізаційна культура інноваційній діяльності ».
 • «Корпоративна культура проектної діяльності »;
 • « Забезпечення професійної дієздатності ».

Для студентів бакалаврських програм:

 • « Основи брендингу»;
 • « Основи менеджменту та маркетингу», «Маркетинг»,«Менеджмент»;
 • « Економіка підприємства »;
 • « Теорія і практика ділового спілкування ».

Трудовий досвід (прикладаний). Працював виконавчим директором ТОВ СП «Унісон», м. Львів, Експертом відділу зовнішньо-економічної діяльності ЗАТ «Кондитерська фірма „СВІТОЧ”» , м. Львів, Комерційним директором ПІІ (підприємство, що належить іноземному інвестору) «УДО» (Українська дистриб’юторська організація), м. Львов, начальником відділу маркетингу ЗАТ «Кондитерська фірма „СВІТОЧ”» , м. Львів, бренд-менеджером, маркетинг-менеджером інвестиційного проекту ПАТ «Кондитерська фірма „СВІТОЧ”» (NESTLE group), м. Львів, начальником відділу маркетингу ТОВ «Віденська кава», м. Львів, директором з маркетингу ДП ТД «Маркет груп» – корпорація «Логос», м. Дніпропетровськ, директором з маркетингу Кондитерська фабрика «КВІТЕНЬ» – корпорація «АТБ», директором з маркетингу ТОВ «Марком», ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», м. Дніпропетровськ, директором з маркетингу ВАТ «БРОМ» - корпорація «ОЛЬВІЯ», м. Дніпропетровськ.

© 2006-2018 Інформація про сайт