Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Романюк.png

РОМАНЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, доцент.

 

Романюк Наталя Миколаївна. В 2000 р. закінчила Національну гірничу академію України та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2003 р. після закінчення аспірантури працює асистентом кафедри прикладної економіки. Сфера інтересів – забезпечення ефективності функціонування та розвиток підприємств в сучасних умовах господарювання.

 

Навчальні дисципліни: Економіка і організація інноваційної діяльності; Економіка галузі; Економіка підприємства; Основи менеджменту.

Основні публікації:

1. Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України : Монографія / за заг. ред. В.П. Волкова. – Запоріжжя: Запорізькій національний університет, 2012. – 500 с.

2. Романюк Н.М. Оцінка ймовірності зміни рівня показників розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів / Н.М. Романюк // Сталий розвиток економіки. Збірник наукових праць. – Хмельницький, УЕП, 2012.

3. Романюк Н.М. Аналіз факторів зовнішнього середовища, що впливають на ефективність господарювання малих підприємств / Н.М. Романюк // Науковий вісник НГУ. Економіко правові умови діяльності підприємств. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – С. 92 – 97.

4. Романюк Н.М. Діяльність вертикально-інтегрованих структур в гірничо-металургійній сфері / О.О. Кириченко, Н.М. Романюк // Матеріали VІІ – ї Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя ЗНУ, 2012.

5. Романюк Н.М. Залежність рівня рентабельності виробництва від факторів середовища господарювання с Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційних технологій» (Дніпропетровськ, 24 – 25 листопада 2011 р.) – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – С. 89 – 91.

6. Шаповал В.А., Романюк Н.М. Класифікація факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають на економічну ефективність малих підприємств. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – С. 176 – 183.

7. Прокопенко В.І., Романюк Н.М. Концептуальний підхід до розвитку малого підприємництва в Україні. Економіка : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Випуск 224. – С. 955 – 963.

8. Романюк Н.М. Дослідження впливу факторів на рентабельність активів гірничо-збагачувальних комбінатів / Н.М. Романюк //  Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Волинь: ВІЕМ. - №5, 2012.
© 2006-2019 Інформація про сайт