Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Дементьєва.png

ДЕМЕНТЬЄВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, старший викладач.

 

В Дніпропетровському національному університеті  ім. О.Гончара отримала кваліфікацію «інженер-механік-дослідник» (1990 р.). У 2004 році закінчила Національний гірничий університет та отримала кваліфікацію інженера-економіста. Працює на кафедрі прикладної економіки з 2000 року. З вересня 2004 року – асистент, з травня 2012 - старший викладач кафедри прикладної економіки.

 Виконує обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії факультету менеджменту.

 

Навчальні дисципліни: Економіка та організація виробництва; Економіка енергетики,Аналіз господарської діяльності підприємств; Еколого-економічний аналіз; Основи менеджменту; Менеджмент; Муніципальний менеджмент; Маркетинг в енергетиці; Маркетинг інновацій; Інфраструктура ринку;Брендінг в інноваційній діяльності.

Методичні вказівки:

1. Методичні рекомендації до опанування дисципліни "Управління інформаційними зв'язками". Для студентів групи АМ. Розробник: Дементьєва Н.В. 

2. Методичні матеріали до виконання контрольної роботи з дисципліни "Менеджмент" Факультет інформаційних технологій. Укладач: Дементьєва Н.В.   

© 2006-2018 Інформація про сайт