Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міський ярмарок вакансій «Соціальне партнерство –
надійний шлях до успішного майбутнього»

 

25 травня 2015 р. відбувся Міський ярмарок вакансій «Соціальне партнерство –
надійний шлях до успішного майбутнього», який організований Дніпропетровським обласним центром зайнятості.

На цьому ярмарку кафедра прикладної економіки ДВНЗ «НГУ», як соціальний партнер, за погодженням з навчальним відділом, представила наш університет.

Студенти ДВНЗ «НГУ», які відвідали ярмарок вакансій ознайомились з поточним пропозиціями від роботодавців та вимогами до претендентів на вакантні місця. Отримана студентами інформація стала підґрунтям оперативних змін щодо рівня їх теоретичної та практичної підготовки. Це, на думку студентів ДВНЗ «НГУ», підвищило їх зацікавленість в якості опанування навчальними дисциплінами та рівень адаптованості до умов сучасного ринку праці.

Відвідувачі ярмарку поінформовані про можливість навчання в ДВНЗ «НГУ» та, зокрема, за спеціальностями магістратури кафедри економіки. Ці пропозиції подані як альтернативне або супутнє рішення проблеми працевлаштування (наприклад, за умов відсутності затребуваного вакантного місця, наявності вимог до більш високої кваліфікації, пошуку особистістю інших шляхів професійного розвитку).

Інформація про захід подана на сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості у вигляді репосту публікації «Реалізуй себе на ринку праці!», надрукованої в газеті "Зоря" від 29.05.2015 року №40 (21670): режим доступу – http://www.dcz.gov.ua/dnp/control/uk/publish/article?art_id=45758&cat_id=4466

© 2006-2023 Інформація про сайт