Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Рік вступу - 2019


Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2019-2020 н.р.:


Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОПП "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

                                                                                                                                              Кредитів 
1.Державна економічна безпека  4
2. Управління інноваційними проектами місцевого та регіонального розвитку  4
3.Управління проектами в діяльності територіальних громад 5
4.Технологія створення об'єднаних територіальних громад  5
5.Публічні фінанси  4
6.Планування розвитку територіальних громад 4 
7.Економіка регіону 4
8.Техніка адміністративної діяльності  4
9.Організація діяльності державного службовця  3
10.Управління ризиками в публічному адмініструванні 5

Рік вступу - 2018


Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 2018-2019 н.р.:



Перелік вибіркових дисциплін магістрів ОПП "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

                                                                                                                                             Кредитів
1Планування розвитку територіальних громад 4 
2Технологія створення об'єднаних територіальних громад  5 
3Державна економічна безпека 4 
4Економіка регіону 4 
5Техніка адміністративної діяльності  4 
6Управління проектами в діяльності територіальних громад 5 
7Управління ризиками в публічному адмініструванні 5 
8Управління інноваційними проектами місцевого та регіонального розвитку 4 
9Публічні фінанси  4 
10Організація діяльності державного службовця 3 
                        


Навчально-методичні матеріали до опанування дисциплін ОПП "Публічне управління та адміністрування"


© 2006-2019 Інформація про сайт