Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Терехов.png

ТЕРЕХОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, доцент, кандидат економічних наук.

 

У 2006 р. здобув фах економіста, з відзнакою закінчивши Національний гірничий університет за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2006 - 2009 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі прикладної економіки. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Опублікував 32 наукових роботи, у тому числі 10 статей у фахових виданнях і одну монографію, присвячену проблемам ціноутворення земель, порушених відкритими гірничими розробками. Має наукові публікації у Німеччині на базі Технічного університету Фрайберзької гірничої академії. Сфера наукових пошуків стосується питань теорії економіки та організації природо-, землекористування, господарського освоєння земель техногенного походження, адміністративного менеджменту, економіки гірничого підприємства, проблем організації навчально-виховної роботи.

 

Навчальні дисципліни: Економіка підприємства та галузі; Основи менеджменту; Економіка будівництва.

Основні публікації:

1. Прокопенко В.І. Ціноутворення земель техногенного походження як чинник формування рівня їх споживчих властивостей / В.І. Прокопенко,       Є.В. Терехов // Екологія і природокористування: Зб. наук. праць Інституту проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 13. – С. 61-73.

 (Особисто Тереховим Є.В. зображено механізм формування вартості техногенної землі як методичної основи визначення рівня землезбереження в умовах відкритих гірничих розробок).  

2. Терехов Є.В. Аналіз економіки та організації рекультивації земель, порушених гірничими розробками / Є.В. Терехов // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. – 2008. – Вип. 16. Серія „Гірництво ”. – С.148-153.

3. Прокопенко В.І. Застосування системного підходу у моделюванні механізму економіко-організаційного забезпечення обігу земельних ресурсів гірничого відводу / В.І. Прокопенко,  Є.В. Терехов // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2007. –– №2. – С. 81-90.

(Особисто Тереховим Є.В. визначено зміст та засади вдосконалення системи зв’язків суб’єктів рекультивації землі, відпрацьованої гірничодобувними підприєимствами).

4. Prokopenko V. Formierung der effektiven Entscheidungsstrategie auf dem Betrieb von Wiedernutzbarmachung der durch des Tagebaus zerstörten Böden / V. Prokopenko,  E. Terehov //  Scientific Reports on Resource Issues 2010. Selected papers of the IUR Partner Universities 2008-2009. – Freiberg: TU Bergakademie Freiberg, 2010. – Vol. 1. – S. 449 – 456. (Особисто Тереховим Є.В. обґрунтовано засади розвитку управління землекористуванням на гірничодобувному підприємстві, зображено механізм формування дохідності земель техногенного походження).© 2006-2018 Інформація про сайт