Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Магістерська програма  «Економіка природокористування» орієнтована на отримання знань з екологічного підприємництва, «зелених» інновацій, управління природними ресурсами, фінансування екологічних послуг, екологічного оподаткування, сталого туризму, формування «зелених» тарифів, ресурсозбереження, соціальної та солідарної економіки.

Випускники магістерської програми отримують компетенції, які повністю відповідають сучасним вимогам роботодавців: департаменту екології та природних ресурсів, державної екологічної інспекції, інших державних, муніципальних та місцевих органів управління та самоврядування, науково-дослідних та проектно-конструкторських установ, громадських організацій, а також різноманітних суб’єктів господарської діяльності.

Магістр спеціалізації «Економіка природокористування» може працювати на керівних посадах у сфері державного управління, в комерційних структурах, в консультативних, страхових та аудиторських фірмах, на промислових підприємствах, в економічних підрозділах підприємств і установ виробничої та невиробничої сфери, в вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, в органах прокуратури, у податкових органах, у сфері статистики та соціології, у соціальній галузі, у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

         Основні посади, які може обіймати магістр з економіки природокористування:

• керівника підприємств та організацій;

• керівника та фахівця функціональних підрозділів і служб підприємств та установ;

•  керівника проектів;

•  керівника та фахівця органів місцевого та державного управління;

• економіста;

 • економіста з планування;

 • економіста із ціноутворення;

 • радника з економічних питань;

•  викладача університету та інших навчальних закладів;

•  наукового співробітника;

• експерта, аудитора,

• консультанта; 

•  керівника адміністративних підрозділів;

•  консультанта з питань бізнес-планування.

 

До основних напрямів професійної діяльності магістра належать:


1.     Діяльність в державних і муніципальних органах управління з питань природоохоронної діяльності, ресурсозбереження та ефективного використання природних ресурсів;

2.     Управлінська та економічна діяльність на підприємствах різних форм власності, які використовують природні ресурси. Також діяльність на підприємствах як фахівця з екологічних інновацій та впровадження інвестиційних проектів щодо ресурсозбереження та природоохоронної діяльності фірми; здійснення моніторингу виробничо-фінансової діяльності підприємства з врахуванням екологічного фактора; розробка комплексних програм щодо поліпшення якості довкілля та раціонального використання природних ресурсів; формування стратегії екологізації розвитку виробництва та природокористування; управління життєвим циклом екологічних інновацій; діагностика стану екологічного управління підприємством з використанням інформаційних систем, здійснення екологічного аудиту діяльності підприємств.


Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:

  • Економіка та управління кадровим потенціалом;
  • Економіка і організація інноваційної діяльності;
  • Еко-бізнес;
  • Еколого-економічний аналіз;
  • Курсова робота з еколого-економічного аналізу;
  • Економіка  природокористування;
  • Екологічний маркетинг;
  • Екологічні ризики та їх страхування.


© 2006-2018 Інформація про сайт