Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Магістерська програма «Адміністративний менеджмент»

Адміністрування - це організація дій персоналу та процесу в цілому з урахуванням існуючого в організації регламенту і мотивації. Адміністративний менеджмент базується на ієрархії, чітких розмежуваннях і розподілі повноважень.

Магістерська програма спрямована на вивчення особливостей управління підприємством на рівні його середньої керівної ланки та акцентує увагу на особливостях адміністративних методів та підходів до цього управління.

 

Програма створена для тих, кому необхідні фундаментальні знання для ведення адміністративної та управлінської діяльності. Підготовка магістрів передбачає розвиток практичних організаторських здібностей і якостей в адміністративно-управлінській, організаційно-розпорядчій, організаційно-експертній та організаційно-проектній діяльності.

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ

 

Вміння розробляти та реалізовувати плани заходів щодо підвищення економічної, соціальної та екологічної ефективності адміністративного управління.

Здатність обирати найбільш придатні способи, методи адміністративного управління.

Вміння створювати та забезпечувати здійснення конкретних програм з адміністративного управління.

Здатність до формування ефективної системи мотивації працівників.

Вміння організовувати збирання, накопичення та вивчення інформації щодо тенденцій розвитку підприємства.

Вміння ініціювати та здійснювати дослідження та аналіз чинників, що впливають на прийняття управлінських рішень.

Забезпечувати ефективну взаємодію структурних підрозділів підприємства.

 

Після закінчення магістратури випускники працевлаштовуються в організаціях на адміністративно-управлінських посадах, на керівних посадах органів державної влади та місцевого самоврядування; на посадах керівників управлінь, підрозділів організацій і установ, провідними фахівцями тощо. Також, вони можуть займатися науково-педагогічною діяльністю.

Під час навчання студенти опановують наступні дисципліни:

  • Корпоративна культура організацій;
  • Управління змінами та трансформація бізнесу;
  • Управління змістом робіт;
  • Економічне забезпечення управлінської діяльності;
  • Управління персоналом;
  • Теорія організації;
  • Менеджмент організації;
  • Курсова робота з менеджменту організації;
  • Керівник адміністративної служби;
  • Бізнес-планування.

© 2006-2018 Інформація про сайт