Національний гірничий університет — відповідність Часу
 
44444Про підпр 2.jpg  


  


   ПІДПРИЄМНИЦТВО  -  це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання (підприємствами, підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.


   ПІДПРИЄМЕЦЬ  - засновник нового бізнесу (підприємства), ініціатор оновлення бізнес-моделі існуючого підприємства, який визначає потенційно прибуткові ідеї та на правах власності бізнесу може залучати для реалізації окремого проекту інших фахівців, зокрема технологів, фінансистів, маркетологів, економістів, менеджерів.

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт