Національний гірничий університет — відповідність Часу

444444 Умови вступу 2.jpg44444Вступні екзамени (ЗНО)*
  • Математика
  • Українська мова
  • Історія України або Іноземна мова   


Конкурсний бал

  • Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,
  • де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25


Ліцензійний обсяг:


  • денна форма навчання – 50 осіб
  • заочна форма – 50 осіб


Вартість одного року навчання за контрактом (ціни 2017 р.):


  • денна форма навчання – 11000 грн.
  • заочна форма – 5050 грн.

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт