Національний гірничий університет — відповідність Часу

444444 Дисципліни 2.jpg

Зміст навчання (дисципліни) *

 • Бізнес-планування та управління бізнес-проектами
 • Господарське, трудове та адміністративне право
 • Оцінка ризиків підприємницької діяльності
 • Організація та технологія біржової діяльності 
 • Макро- та мікроекономіка
 • Економіка та організація торговельної діяльності, торговельна інфраструктура та форми торгівлі
 • Бухгалтерський облік та оподаткування бізнесу
 • Організація зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент (креативний, інвестиційний, інноваційний тощо)
 • Маркетинг (брендінг, Internet-бізнес та ін.)
 • Соціальні та гуманітарні дисципліни (корпоративна культура, ділове спілкування, психологія тощо)
 • Антикризове управління бізнеcом


Поглиблене вивчення

іноземних мов та спеціалізованого програмного забезпечення4444444411.jpg


12.jpg
© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт